Upphävande Listerby 14:24 m.fl.

Syfte och huvuddrag

Syfte

Planens syfte är att upphäva en del av gällande byggnadsplan där denna kommer att stå i konflikt med Trafikverkets kommande vägplan för Europaväg 22 mellan Ronneby öst och Nättraby.

Huvuddrag

Huvuddraget i planförslaget är att upphäva delar av ytorna för handel, bostad, småindustri och gata.