Upphävande Listerby 14:13 m.fl.

Syfte och huvuddrag

Syfte

Planens syfte är att upphäva en del av gällande byggnadsplan där denna kommer att stå i konflikt med Trafikverkets kommande vägplan för Europaväg 22 mellan Ronneby öst och Nättraby.

Huvuddrag

Huvuddragen i planförslaget är att en del av ytan för allmänt ändamål kommer att upphävas.